SKEP ONS WOORDE REALITEIT?

Woord-van-geloof beter bekend as ‘Word of Faith’ is beslis onbybels. Dit is nie ‘n benaming nie en het nie ‘n formele organisasie of hiërargie nie. In plaas daarvan is dit ‘n beweging wat sterk beïnvloed word deur ‘n aantal hoëprofiel-predikante soos Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Paul en Jan Crouch (Die hoofde van Trinity Broadcast Network), Fred Price, Todd White en vele meer wat deur hierdie leiers direk of indirek bëinvloed word.

Hierdie beweging is nie nuut nie en is meestal nou gekoppel aan misinterpritasie van die skrif, veral deur die verpersoonliking van die ou testament en sekere verse in die nuwe testament. Dit, in my opinie, is narsisisitiese christenskap, ‘n baie breë weg, waarin baie wandel ter verswakking van die kerk se goeie reputasie tussen nie-gelowiges. Dit maak dit baie moeiliker om lig te wees vir ‘n nie-gelowige in ‘n reeds donker wêreld, want nou moet ons eers die interne valsheid uitsorteer as die daar buite. Wat staan ons dan te doen, as die duisternis homself voordoen as lig?

Ons het ‘n verantwoordelikheid om dit uit te wys.

Hierdie beweging het in die laat 20ste eeu ontstaan. Die stigter daarvan was E. W. Kenyon, wat die metafisiese (Metafisies, verwys na die onsienbare, maar werklike, ‘n groot deel van natuurreg filosofie) leer van nuwe denke (Nuwe denke verwys na ‘New Thought’, ‘n bewegingvan Phineas Quimby bestudeer het. Geesteswetenskap is gekombineer met Pinksterleer, wat gelei het tot ‘n eienaardige mengsel van ortodokse Christendom en mistiek. Uit hierdie vermenging het die bekende sê-woord ontstaan, ek neem aan jy het daarvan gehoor – ‘ Name it and claim it’. Leringe wissel van heeltemal fals tot uiters belaglik en dit vorm die basiese teologie waarmee die Woord van Geloof-predikers hulself meë belyn.

In die hart van hierdie beweging is die beklemtoning van die mens se mate van geloof en die regte woorde wat daarmee gepaard gaan. Meer skokkend is die veronderstelling dat daar ‘wette’ is wat die geloofsmag regeer, onafhanklik van God se soewereine wil (Dikwels hoor ons hoe God nie jou eise KAN weier nie, anders gaan Hy teen sy eie woord) en dat God self onderworpe is aan hierdie wette. Dit is niks minder as afgodery nie, op die eenvoudige basis dat dit die mens verander in ‘n god wat met genoeg geloof en woorde dinge vir onsself kan skep, soos geluk, gesondheid, guns en meer belangrik – finansiële welstand.

Dit is afskuwelik om te dink dat wat eens op ‘n tyd beskou was as toordery, vandag beskou word as normatiewe leerstelling in die kerk, net omdat christene sukkel om eerder hulself neer te lê en van God te vra wat hul nodig het, te wag vir ‘n antwoord en al is die antwoord ‘Nee’, aan God steeds prys te gee ten spyte van.

As jy gedink het dit wat ek beskryf is erg genoeg, hou vas aan jou stoel, ek is slegs besig om op te warm…

Van hierdie, of amper elke een van hierdie predikers preek openlik dat God die mens na sy letterlike, fisiese beeld as klein gode geskape het. Voor die sondeval het die mens die potensiaal gehad om dinge tot stand te bring deur die geloofskrag te gebruik. Na die sondeval het die mens Satan se aard aangegryp en die vermoë verloor om dinge tot stand te bring. Om hierdie situasie reg te stel, het Jesus Christus sy goddelikheid prysgegee en ‘n man geword, geestelik gesterf, Satan se natuur op Homself geneem, hel toe gegaan, wedergebore geraak en opgestaan ​​uit die dood met God se natuur. Hierna het Jesus die Heilige Gees gestuur om die vleeswording in gelowiges te herhaal sodat hulle klein gode kon word soos wat God oorspronklik bedoel het.

Na die natuurlike vordering van hierdie leringe, het ons as klein gode weer die vermoë om die geloofskrag te manipuleer en op alle lewensterreine welvarend te word. Siekte, sonde en mislukking is die gevolg van ‘n gebrek aan geloof, en word reggestel deur belydenis — wat God se beloftes vir homself tot stand bring. Eenvoudig gestel, die Woord van Geloof-beweging verhoog die mens tot godstatus en verminder God tot mensstatus. Nodeloos om te sê, dit is ‘n valse voorstelling van waaroor die Christendom gaan. Dit is duidelik dat die leer van ‘Word of faith’ nie rekening hou met wat in die Skrif voorkom nie. Persoonlike openbaring, nie die Skrif nie, word baie gebruik om met sulke absurde oortuigings vorendag te kom, wat net nog ‘n bewys is van die, waag ek om te sê, demonies-bose aard daarvan.

Die enigste manier om hierdie valsheid teen te werk is met die woord van God. Daarom gee ek vir jou een eenvoudige oplossing – lees die Bybel.

God alleen is die Soewereine Skepper van die Heelal (Genesis 1: 3; 1 Timoteus 6:15) en het geen geloof nodig nie – Hy is die voorwerp van die geloof (Markus 11:22; Hebreërs 11: 3). God is gees en het nie ‘n liggaamlike liggaam nie (Johannes 4:24). Die mens is na die beeld van God geskape (Genesis 1:26, 27; 9: 6), maar dit maak hom nie ‘n klein god nie. Net God het ‘n goddelike aard (Galasiërs 4: 8; Jesaja 1: 6-11, 43:10, 44: 6; Esegiël 28: 2; Psalm 8: 6-8). Christus is die ewige, die eniggebore Seun en die enigste inkarnasie van God (Johannes 1: 1, 2, 14, 15, 18; 3:16; 1 Johannes 4: 1). In Hom het die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon (Kolossense 2: 9). Deur ‘n man te word, het Jesus die heerlikheid van die hemel prysgegee, maar nie sy goddelikheid nie (Filippense 2: 6-7), alhoewel Hy verkies het om sy krag te weerhou terwyl hy as mens op die aarde gewandel het. Hy het nie na die Hel neergedaal nie, en het beslis nie weergebore geraak nie. Hy is een van die persone van die Drie-Enige-God wat van die begin van die heelam reeds bestaan het (Johannes 1).

Die Woord van Geloof-beweging bedrieg ontelbare mense en laat hulle gryp na ‘n lewenswyse en geloof wat nie Bybels is nie. Die kern daarvan is dieselfde leuen wat Satan sedert die tuin vertel: ‘Julle sal soos God wees’ (Genesis 3: 5). Ongelukkig luister diegene wat die Woord van Geloof-beweging koop, na hom. Ons hoop is op die Here, nie in ons eie woorde nie, ook nie in ons eie geloof nie (Psalm 33: 20-22). Ons geloof kom in die eerste plek van God (Efesiërs 2: 8; Hebreërs 12: 2) en is nie iets wat ons vir onsself skep nie. Wees dus versigtig vir die Woord van Geloof-beweging en elke kerk wat homself in lyn bring met die Woord van Geloof-lering.

My bewering is nie dat die persone wat hierdie dinge doen ongered is nie, my argument is dat ons wat gered is eerder ons vertoue op God moet plaas en van Hom af vra wat ons nodig het.

Dawid Brits

(“Gee smaak aan jou wêreld”)