DAAR IS NET EEN VOOR WIE ONS BUIG

Eenvoudigheid vergemaklik die werklikheid.

Toe ek ‘n kind was, het my ouers gereis na Isreal en Egipte. Die stories by hul terugkeer wat my die meeste gevang het was die van vervolging teen die vroegste Christene. Hul het vertel van die arena wat hulle besoek het waar christene vir die leeus gegooi was vir die genot van die aanskouers. Ek onthou dat ek snags wakker gelê het, verskrik deur hierdie beelde van Christene wat aan die leeus gevoed word. Ek kon nie help om myself in die plek van die beleërde gelowiges voor te stel nie. Ek het toe aanvaar dat hulle vervolg word bloot omdat hulle Christene is, maar soos ek oor die vroeë kerkgeskiedenis en Romeinse geskiedenis begin oplees het, het ek besef dit is nie heeltemal so eenvoudig nie. Aangesien eenvoudigheid die werklikheid vergemaklik, sien ek daar is ‘n paar belangrike lesse wat ons vandag kan leer deur die vroeë kerklike vervolging.

Steed was die Christene vervolg…

Die vroegste Christene het in die Romeinse Ryk gewoon, ten spyte van wat jy dalk gehoor het, was Rome verrassend verdraagsaam teenoor ander gelowe. Terwyl hulle die omliggende nasies oorwin het, sou hulle selde volle lojaliteit aan die tradisionele Romeinse godsdiens of gode eis. Hulle sal mense toelaat om voort te gaan om hul eie gode te aanbid in hul eie manier. Verowerde nasies was bloot gëinkorpireer in die ryk. Jy kon burgerskap kry, redelik eenvoudig, maar sekere ampte was net vir Romeinse burgers. Rome het belasting, voedsel, soldate en hul porsie slawe vereis van elke verowerde staat, in ruil vir ‘n vaste regering, sekuriteit en paaie (Hierdie was nie opsioneel nie, want die Romeine het relatief baie van hulself gedink). Rome het ook ‘n regstelsel neergelê genaamd die ius gentium (Jus Gentium), ‘n vorm van internationale reg toepaslik op die ‘gentes’ (nasies of mense) – Een Bybelse voorbeeld hiervan is Paulus, ‘n Romeinse burger, maar ‘n Jood. Met al hierdie ‘goeie’ stelsels in plek, was die Christene vervolg. Hoekom?

Die groot uitdaging van die Romeinse Ryk was om baie kulture, gelowe en nasies onder ‘n gemeenskaplike banier te bind. Namate hul leërs lande verower het wat van Duitsland na Noord-Afrika, van Spanje na Sirië gestrek het, het hierdie uitdaging al hoe moeiliker geword. Wat kan dien as ‘n soort band om dit alles saam te hou? Die voor die hand liggende antwoord was die keiser. In die tyd voor en na Jesus Christus, het Rome se republiek ontbind en was verander in ‘n ryk met ‘n Keiser as hoof van die ryk.

Meer as heerser, was hy ingehou as die lewende verpersoonliking van die ryk (‘n idee wat Julius Ceaser oorgeneem het vanaf Egypte) sodat lojaliteit teenoor die keiser sinoniem sou wees me lojaliteit teenoor Rome. Voor hierdie stadium was die Romeinse Republiek heelwat nationalisties, hierdie nationalisme was verskuif van die republiek in oorgrote mate na die Keiser. Een van die eenvoudigste vorme waar lojaliteit vertoon was aan ‘n heerser in daardie tyd was dat daar vereis was dat elke burger ‘n offer aan hom gee asof hy goddelik was. So het Rome nie daarop aangedring dat almal tot hulle godsdiens bekeer nie; hulle het net daarop aangedring dat elke godsdiens ‘n klein eerbetoon aan die keiser gee, ‘n klein aanbidding wat as ‘n bewys van hul lojaliteit teenoor die Ryk sou dien.

Christene het geweier om dit te doen. Hul uiteindelike en eksklusiewe lojaliteit teenoor Jesus Christus het hulle daarvan verbied om die aanbod te aanvaar, en dit was hierdie weiering wat die bron van soveel van die vervolging was. Dit is belangrik om te verstaan ​​dat vanuit die Romeinse perspektief die vervolging nie hoofsaaklik oor godsdiens was nie, maar oor die politiek. Die Christene se onwilligheid om hierdie klein element by te voeg tot hul aanbidding, het hulle ontrou gemaak aan die keiser en sy ryk. Deur nie hul deel aan die keiser te gee nie, was nie ‘n godsdienstige toets soveel as ‘n toets van goeie burgerskap nie. Hulle het geweier om deel te neem aan die seremonie wat die eenheid van die ryk aangedui het.

Dit is hier dat ons goed kan doen om lesse vir ons eie dag te leer. Ons samelewings poog om eenheid te handhaaf te midde van toenemende diversiteit, maar het die meeste van die elemente wat tradisioneel ons saam gebind het, verlaat of omvergewerp. Dit laat ons soek na nuwe maniere om eenheid te bevorder en uit te druk. Die verenigende beginsel wat uit gestyg het, is verdraagsaamheid. ‘n Nuwe soort verdraagsaamheid is rondom moderne seksuele etiek en mores ontwerp. Waar verdraagsaamheid een keer geroep het vir respek ten spyte van meningsverskil, vra dit vandag baie meer. Ons word slegs verdraagsaam beskou as ons nuwe begrippe van die huwelik, seksualiteit en geslag prys en vier. Diegene wat weier om dit te vier want dit word verbied deur God, word beskou as deskant die verenigende beginsel van die samelewing. Hulle word gesien as belemmeraars eerder as om die krag en groei van hierdie groot nuwe “ryk” te help.

As ons die toets van verdraagsaamheid misluk, misluk ons ​​die toets van goeie burgerskap.

Hier is een ooreenkoms tussen onsself en Rome: Net soos elke godsdiens in die Romeinse Ryk bedoel was om ‘n klein eerbetoon aan die keiser te gee, vind ons vandag dat elke godsdiens bevat (en elke ander groep daarvoor) ‘n element van verdraagsaamheid. Ons wys ons lojaliteit teenoor die samelewing wanneer ons sulke verdraagsaamheid uitdruk, en toon dislojaliteit as ons weier. As ons die toets van verdraagsaamheid misluk, misluk ons ​​die toets van goeie burgerskap.

Mense vandag is volkome bereid om die Christelike geloof te verdra solank dit nie die verenigende beginsel van verdraagsaamheid ontwrig nie. Christene in die vroeë kerk was welkom om voort te gaan om Jesus te aanbid, hulle liedjies te sing en om hul Skrif te verkondig, solank hulle net die een offer, om voor die keiser te buig, bygevoeg het. Net so kan ons voortgaan om Jesus te aanbid, ons liedjies te sing en ons Skrifte te verkondig solank ons ​​hierdie nuwe definisies van huwelik, geslag en so meer aanvaar. Ons hoef nie ons geloof te laat vaar nie, maar verander dit net effens om die tye beter te pas.

Net soos die mense rondom die vroeë Christene daarop aangedring het dat daar geen teenstrydigheid was tussen die aanbidding van Jesus en ‘n klomp wierook aan die keiser te bied nie, het mense rondom ons vandag daarop aangedring dat daar geen teenstrydigheid is tussen hierdie nuwe seksuele mores en die Bybel nie. Die eerste Christene het beter geweet en die gevolge daarvan gedra.

Ons weet beter en kan gedwing word om gevolge te dra.

Kan ons as Christene deur al ons koppigheid ‘n goeie gewete voor God handhaaf? Ja, dit is immers die doel. As die vroeë kerk bereid was om te ly omdat hulle geweet het dat hulle veel groter lojaliteit teenoor Christus as aan enige keiser, aan hul hemelse nasie as enige ryk, verskuldig was, kan dieselfde van ons vandag verwag word.

Dawid Brits

(“Gee smaak aan jou wêreld”)