JY HET ‘N KEUSE OM TE MAAK

Wat die Bybel betref, het ons almal ‘n keuse om te maak. Ons kan die Bybel op ons terme, of op sy terme, neem. Ons kan kies om dit een of ander manier te volg, of ons kan kies om dit heeltemal te volg. Ons kan daarmee speel, of ons kan diep in dit duik. Op ‘n stadium moet ons kies.

Baie mense kies om na die Bybel te verwys, soos ‘n kaart wat ‘n roete bied, maar nie die roete na hul bestemming nie. Hulle sal dit een of ander manier volg, maar slegs ‘n gedeelte van die reis wat lyk soos ‘n makliker pad. Baie mense kies om na die Bybel te verwys as een item by ‘n buffet. Hulle sal ‘n bietjie Bybel op hulle bord sit, dan ook ‘n bietjie hiervan en ‘n bietjie daarvan. Soos die tyd verbygaan en ek voortgaan om my klein lewe in hierdie wêreld uit te leef, word ek steeds meer daarvan oortuig dat daar niks beter is as om met alles in die Bybel in te gaan nie. Dit baat niks om halfhartig op die Bybel te steun nie. Die kanse wat jy gaan verloor deur so te dink is baie groter as die kans wat jy gaan wen.

Om die waarheid te sê, as die Bybel verkeerd is, is ek verkeerd, heeltemal verkeerd, skandelik verkeerd, verwoestend verkeerd, en verkeerd oor alles wat regtig saak maak in lewe en die dood. As die Bybel verkeerd is, is ek verkeerd oor die oorsprong van hierdie wêreld. Die Bybel vertel my dat dit in die loop van ses dae alles deur God geskep is en nie so lank gelede as die miljoene miljarde jare soos ander mense daarop aanspraak maak nie. Hierdie wêreld, hierdie heelal, is gemaak deur God en vir God, ‘n ongelooflike daad en ‘n bewys van kreatiewe superioriteit.

As die Bybel verkeerd is, is ek verkeerd oor die oorsprong van die mensdom. Die Bybel vertel my dat die eerste twee mense deur God geskep is en op hierdie aarde geplaas is as volkome volwasse mense, nie dat hulle stadig van klein organismes ontwikkel het nie. Hulle is geskep in die beeld van God as die kroon van God se skepping.

As die Bybel verkeerd is, is ek verkeerd oor die doel van die mensdom. Die Bybel vertel my dat die mensdom op hierdie aarde geplaas is om eer aan God te bring. Ons bestaan ​​om goed te doen vir ander wat op sy beurt ‘n kollig op ons uiteindelik goeie God skyn. Dit staan ​​in die gesig van ‘n missie van persoonlike bemagtiging of menslike prestasie.

As die Bybel verkeerd is, is ek verkeerd oor die doel van familie. Die Bybel vertel my dat die huwelik bestaan ​​om as ‘n miniatuur van die verhouding van God aan sy mense te dien deur die komplementariteit van man en vrou. Dit vertel my dat die huwelik bestaan ​​as die konteks waarin ons die verantwoordelikheid het om meer mense te vorm wat die beeld van God dra. Die huwelik is die oprigting van ‘n nuwe familie en familie is die bousteen van die samelewing.

As die Bybel verkeerd is, is ek verkeerd oor die groot probleem en die groot behoefte aan mense. Die Bybel vertel my ons groot probleem is dat ons teen ‘n heilige God gesondig het, rebelle teen hom geword het en desperaat versoening nodig het. Ons is nie goeie mense wat soms ‘n swak keuse maak nie, nie onskuldige mense wat soms ignoreer nie, maar sondige mense wat God en ons medemens haat. Ons groot behoefte is nie selfbeeld of verdraagsaamheid of nuwe vorme van politiek of ekonomie nie, maar die vergifnis wat deur genade deur geloof in Christus Jesus kom.

As die Bybel verkeerd is, is ek verkeerd oor die toekoms. Die Bybel vertel my dat die geskiedenis sal kulmineer in die terugkeer van Jesus Christus wat sal kom om die lewende en die dooies te oordeel. Die wêreld sal nie eindig met ekologiese rampe of ‘n kern-holocaust nie. Hy sal as oorwinnaar Koning, as regverdige regter kom om sommige tot ewige heerlikheid te bring en ander te veroordeel tot ewige straf.

As die Bybel verkeerd is, is ek verkeerd oor vandag se dringendste kulturele kwessies: homoseksualiteit, gay huwelike, transgenderism, aborsie, klimaatsverandering. As die Bybel verkeerd is, is ek verkeerd oor vandag se mees teologiese kwessies: die opstanding van Jesus Christus, die aard van dieselfde geslags aantrekkingskrag, die gesag, betroubaarheid genoegsaamheid van die Skrif. As die Bybel verkeerd is, is ek verkeerd in hoe ek met geld verband hou, hoe ek my liggaam eer, hoe ek my tyd gebruik. Ek is oor en oor verkeerd, oor en oor, deur en deur. Ek is arm, pateties, pittig en blind.

Geen ander boek word so bevraagteken nie. Geen ander skrif word met soveel passie gepoog om verkeerd te bewys nie. Ander skrifte, mitologie word selfsprekend aanvaar as veilbaar, maar vir een of ander onverklaarbare rede, wanneer iemand sê: “…maar die Bybel sê…” is daar gesag, lewe, oordeel, oortuiging, liefde, genade of ‘n goeie antwoord!

Ek het my keuse gemaak. Ek het die bewyse ondersoek en gekies om te glo dis nie verkeerd nie, maar reg. Ek het gekies om te glo dit is goed en suiwer en waar, onfeilbaar en voldoende. Ek het gekies om dit op sy eie terme te aanvaar, om dit heeltemal te glo, om by elke woord te leef. Ek het gekies om alles in te wees, want dit is reg.

Dawid Brits

(“Gee smaak aan jou wêreld”)